Sirdaryo viloyati Guliston davlat universitetida ilmiy amaliy konferensiya bo‘lib o‘tdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi «O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi…